Het jaar 1440 - Henrick Aeltsz

Zorgvuldig en langdurig onderzoek in het Stadsarchief van Kampen, bracht aan het licht dat Voorstraat 20, het huidige Museum Huys der Kunsten, het eerste stenen woonhuis was van Kampen.

Het was Henrick Aeltsz die het huis destijds liet bouwen. De man was letterlijk steenrijk en woonde er als rijke patriciër met zijn gezin van 1440 tot 1480, de hoogtij van Kampen. Henrick was in die tijd één van de burgemeesters van Kampen, één van degenen die vergunningen verleenden. In de Middeleeuwen veranderde het brouwen van bier als huiselijke aangelegenheid (voorbehouden aan vrouwen) in een ambacht met grotere hoeveelheden bestemd voor consumptie. Dit belangrijke privilege, het bierbrouwen, kende Henrick Aeltsz aan zichzelf toe. Het pand is daarmee één van de oudste brouwerijen van de stad Kampen.

De stad Kampen maakte inmiddels deel uit van het Hanzeverbond en de economie groeide als nooit tevoren.