Acht eeuwen geschiedenis samengevat in een helder verhaal en verbeeld in 8 fraaie panelen. Vanaf de vroege stadsrechten in 1236, de Kamper Kogge en de Internationale handel die de stad groot maakte. Via het hart van de handel en de historische Schepenzaal komen we bij het bijzondere verhaal van de Leeuwentoren. Ja echt, er leefden twee leeuwen in Kampen. En dan de personages: via Hendrick Aeltsz, met zijn kleindochters naar de Jonker van Twickeloo een voorname bewoner van Huys der Kunsten. Maar de macht van de Hanze brokkelt af en de IJssel verzandt. De stadsmuren worden overbodig en maken plaats voor woningen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt Kampen een academiestad en ook die tijd gaat weer voorbij. De geschiedenis verandert met haar stad en wij vertellen u graag de verhalen. De IJssel stroomt, wat blijft is de rivier.


De schandvlek van Kampen werd het wel genoemd; meer dan twintig jaar stond het te verkrotten, de motorclub had hier feestjes gevierd, er had brand gewoed.... Maar er gebeurde ook iets anders: een collectief van jonge kunstenaars maakten zich sterk voor het behoud van dit pand. Hoe ingrijpend de restauratie zou zijn was van tevoren niet in te schatten, het nam drie jaar in beslag. De daar aan voorafgegane periode van lobbyen onder andere bij gemeente en subsidiegevers duurde negen jaar. De middeleeuwse muren en enorme balken maakten het een vorstelijk pand; groter en mooier dan iemand had kunnen vermoeden.

Een klein gedeelte van de rijke vondsten die gedaan zijn rondom de restauratie (2001) van Huys der Kunsten. De presentatie betreft een bruikleen van het Archeologisch depot van de gemeente Kampen. Onder meer drinkservies, een stenen bierpul uit 1350, maar ook glaswerk en een kelk van hout zijn tentoongesteld in de vitrinekast. We vinden een leren kinderschoen uit de vijftiende eeuw, naast een houten trip. Dit is slechts een beperkte greep uit deze bijzondere collectie. Alle vondsten zijn gedaan ter plaatse of in de naaste omgeving.

Permanent gevestigd in Museum Huys der Kunsten vindt u een groot aantal van de werken van Johann van den Noort.

JOHANN VAN DEN NOORT is een Nederlandse beeldend kunstenaar en uitvinder. Als expressionistisch abstract kunstenaar verbond hij zijn oeuvre onlosmakelijk met zijn relatie met de zee. Van den Noort is een renaissanceman die de meerwaarde van kunst, wetenschap en leven opzoekt en vindt in spannende kruisbestuivingen. Zijn civieltechnische innovaties bieden oplossingen voor wereldproblemen die allemaal met water te maken hebben.

Van den Noort neemt als kunstenaar een bijzondere positie in in de hedendaagse beeldende kunst. Maar er is meer. Niet alleen omdat hij wordt gedreven door de zee, vooral de manier waarop hij die passie vorm en inhoud geeft, maakt hem een kunstenaar die een eigen plek heeft veroverd in de hedendaagse schilder- en beeldhouwkunst. JOHANNN VAN DEN NOORT beheerst vele technieken zoals: olieverf, aquarellen, gouache, diverse grafische technieken, keramiek en beeldhouwen. Zijn totale oeuvre omvat meer dan 4000 werken. Er zijn veel publicaties van hem in, kunsttijdschriften, kranten en catalogi en voor radio en tv. Het meeste van zijn werk bevindt zich in verschillende kunstcollecties over de hele wereld.

Het werk van Johann van den Noort is te bezichtigen op onze 1e etage na telefonische afspraak: 06 1919 5166