Permanent gevestigd in Museum Huys der Kunsten vindt u een groot aantal van de werken van Johann van den Noort.

JOHANN VAN DEN NOORT is een Nederlandse beeldend kunstenaar en uitvinder. Als expressionistisch abstract kunstenaar verbond hij zijn oeuvre onlosmakelijk met zijn relatie met de zee. Van den Noort is een renaissanceman die de meerwaarde van kunst, wetenschap en leven opzoekt en vindt in spannende kruisbestuivingen. Zijn civieltechnische innovaties bieden oplossingen voor wereldproblemen die allemaal met water te maken hebben.

Van den Noort neemt als kunstenaar een bijzondere positie in in de hedendaagse beeldende kunst. Maar er is meer. Niet alleen omdat hij wordt gedreven door de zee, vooral de manier waarop hij die passie vorm en inhoud geeft, maakt hem een kunstenaar die een eigen plek heeft veroverd in de hedendaagse schilder- en beeldhouwkunst. JOHANNN VAN DEN NOORT beheerst vele technieken zoals: olieverf, aquarellen, gouache, diverse grafische technieken, keramiek en beeldhouwen. Zijn totale oeuvre omvat meer dan 4000 werken. Er zijn veel publicaties van hem in, kunsttijdschriften, kranten en catalogi en voor radio en tv. Het meeste van zijn werk bevindt zich in verschillende kunstcollecties over de hele wereld.

Het werk van Johann van den Noort is te bezichtigen op onze 1e etage na telefonische afspraak: 06 1919 5166

Zorgvuldig en langdurig onderzoek in het Stadsarchief van Kampen, bracht aan het licht dat Voorstraat 20, het eerste stenen woonhuis was van Kampen. In die tijd werden huizen nog van hout gebouwd, wat binnen de stadsmuren levensgevaarlijk was met zoveel open vuur...

Henrick Aeltsz liet zijn huis bouwen als een rijke patriciërswoning. Hij woonde er met zijn gezin van 1440 tot 1480, de hoogtij van Kampen. Henrick was in die tijd één van de burgemeesters van Kampen, degene die de vergunningen verleende. De man was letterlijk steenrijk.

De tijdslijn in de grote zaal toont de geschiedenis van Kampen in de tijd van de Kamper Kogge als welvarende Hanzestad, met 't Huys der Kunsten als middelpunt.

Bij het onderzoek werd onder andere gebruik gemaakt van het Digestum Vetus, het pronkstuk van Stadsarchief Kampen. Hiernaast zijn een aantal pagina's afgebeeld.