Van schandvlek tot Rijksmonument

De schandvlek van Kampen werd het wel genoemd; meer dan twintig jaar stond het te verkrotten, de motorclub had hier feestjes gevierd, er had brand gewoed.... Maar er gebeurde ook iets anders: een collectief van jonge kunstenaars maakten zich sterk voor het behoud van dit pand. Hoe ingrijpend de restauratie zou zijn was van tevoren niet in te schatten, het nam drie jaar in beslag. De daar aan voorafgegane periode van lobbyen onder andere bij gemeente en subsidiegevers duurde negen jaar. De middeleeuwse muren en enorme balken maakten het een vorstelijk pand; groter en mooier dan iemand had kunnen vermoeden.